#6 | Bir hendek / savak / kanalın tıkanması

Esnek batardolar tüm engelleri kucaklar

  1. Sızıntıları mümkün olduğunca sınırlamak için alt branda engele gerilimsiz bir şekilde sarılarak yerine yerleştirilmelidir.
  2. Barajın uçları (su dışında) üst kanavasın düzgün açılmasını engellemeden sabitlenmelidir.