Nasıl çalışıyor?

WT serisinin esnek barajları hafif ve kurulması hızlıdır. Kirliliği bloke etmeyi ya da nehrin profili ne olursa olsun bir mobil emme noktası yaratmayı sağlamaktadırlar.

nehrin 3D hidrokarbon separatöründe anti-kirlilik barajı

Kirliliği önleyici

Yayılmadan önce kirliliğin tutulması

Water-Gate© kirliliği önleyici baraj, alçak bölümünde berrak suyun akması için aktifleştirilebilecek açma sistemlerine sahiptir. Bu yüzey sınırlaması, kirletici tabaka işlenirken yoğunlaşmasına katkıda bulunur. bırakma delikleri kullanım sırasında açık ya da kapalı olabilir.

deci için watergate barajı prensibi - yangına karşı açık savunma

Yangına karşı savunma

Doğal su noktalarını en iyi şekilde kullanmak

Esnek barajlar, pompa aygıtlarına hidrografik şebekenin tamamında emme işlemine geçmelerini sağlamaktadır: kırsal ortam, dağ ve orman yangınları. En düşük akarsu ya da nehir, itfaiye personeli tarafından harekete geçirilen bir yangın rezervi olmaktadır.
10 l/s’lik bir su filesi, 2 yangını beslemek için yeterlidir.