Nasıl çalışıyor?

WT serisinin esnek barajları hafif ve kurulması hızlıdır. Kirliliği bloke etmeyi ya da nehrin profili ne olursa olsun bir mobil emme noktası yaratmayı sağlamaktadırlar.

nehrin 3D hidrokarbon separatöründe anti-kirlilik barajı

Kirliliği önleyici

Yayılmadan önce kirliliğin tutulması

Water-Gate© kirliliği önleyici baraj, alçak bölümünde berrak suyun akması için aktifleştirilebilecek açma sistemlerine sahiptir. Bu yüzey sınırlaması, kirletici tabaka işlenirken yoğunlaşmasına katkıda bulunur. bırakma delikleri kullanım sırasında açık ya da kapalı olabilir.

deci için watergate barajı prensibi - yangına karşı açık savunma

Yangına karşı savunma

Doğal su noktalarını en iyi şekilde kullanmak

Esnek barajlar, pompa aygıtlarına hidrografik şebekenin tamamında emme işlemine geçmelerini sağlamaktadır: kırsal ortam, dağ ve orman yangınları. En düşük akarsu ya da nehir, itfaiye personeli tarafından harekete geçirilen bir yangın rezervi olmaktadır.
10 l/s’lik bir su filesi, 2 yangını beslemek için yeterlidir.

1

YERLEŞTİRME

Barajın su akışı sırasında ön kenara yukarıya doğru açınız. Uçların kıyılara çıkmasını sağlayarak merkezleyiniz. Açınız.

2

DALDIRMA

Ön kenarı suyun dibine daldırınız. Barajın basınçlandırılmasına kadar ön kenarın üzerinde ayakta durunuz.

3

BALAST

Ön kenarı ağırlık torbalarıyla ya da su akışında alınan taşlarla doldurunuz.

4

BIRAKMA DELİKLERİ

Su yükselişini yönlendirmek ve yüzeydeki kirliliği tutmak için gerekli delikleri açınız. Bir emme manevrası için kapalı pozisyon.

Avantajlar

Acil koruma

 • Kullanıma hazır: Özel Müdahale Planları (PPI), kırmızı plan, Tehlikeli maddelerin taşınması (TMD).
 • Kirliliğin en yakınından flaş kurulum.
 • Kendiliğinden bloke edilebilir: hiçbir ankraj gerekli değildir.

Örnek dayanıklılık

 • Garanti kimyasal direnç: 12 saat.
 • Mekanik direnç: aşınmaya ve yırtılmalara karşı çok dayanıklı tente / güvenli dikiş noktaları.
 • Isıl direnç: hasarsız +50°C ila -40°C arası.

Korunan çevre

 • Süpernatan ya da yoğun kirleticiler için kirliliği önleyici tek bir bariyer.
 • Bütün su akışlarında %100 etkinlik: düşük genişlik, düşük su çekme, kayalı dip…
 • Bölgenin yeni düzenlemesi olmadan doğal su noktalarının daha iyi işlenmesi.
 • Yangınları söndürmek için taşınır suyu sistematik olarak artık kullanmamak. DECI: yangına karşı dış savunmaya ilişkin 27 Şubat 2015 tarih ve 2015-235 sayılı kararname.

Mevcut araçları optimize etmektedir

 • Acil mobil araçların hareket alanını genişletmektedir.
 • Kompakt olduklarından, yerlerini bütün aygıtlarda bulmaktadırlar.
 • Artan müdahale hızı.
 • Maliyetli yatırımı tanklarda azaltmayı sağlamaktadır.
 • Mevcut su kapasitesi açısından düşük bir yatırım.

WT : Nehir kurtarmaları için bir tam esnek baraj serisi

prensipte baraj kirliliği tutma nehri şeması
Özellikler:
* Balastsız tasarlanmış batardo: esnek ön kenar düzensiz zeminlere mükemmel bir şekilde uyum sağlamaktadır
** Yalnızca uyuyan su uygulamaları için
*** huniler için risksiz bir pompalama ve yönlendirmeyi kolaylaştıran bir derin zemin tentesi
**** Taşma durumunda özellikle kumlu tabanlarda aşınma risklerini azaltmaktadır
WT kirlilik önleyici barajların açıklanması

Seçenekler

EK ÜRÜNLER