#4 | Endüstriyel Sular – Acil Muhafaza

Esnek barajlar arazinin morfolojik özelliklerine uyum sağlar

  1. Water-Gate© esnek barajlar, arazinin şekli veya kabartması ne olursa olsun kurulabilir: düz zemin, eğimli, bir boruya, bir kanala, bir çökeltme havuzuna, bir bent üzerine vb.
  2. Sızdırmazlık, toprağın özelliklerine, suyun derinliğine ve tesisatın kalitesine bağlıdır.
  3. Kuru zeminde su yalıtımını güçlendirmek için farklı teknikler vardır.
  4. PVC branda, yüksek konsantrasyonlarda çok çeşitli kimyasallara dayanabilir.