#5 | Bir tutma havzasının yükseltilmesi

Acil Durum Muhafazası: esnek barajlar, çıkarılabilir bir set gibi çalışır

  1. Yerleştirilecek toplam uzunluğu sınırlayarak bir tutma barajı oluşturmak için arazinin topografyasını kullanın.
  2. Sızan suyu pompalayarak toplayın / Barajda bulunan tahliye delikleriyle temiz suyu filtreleyin.
  3. Kurulum alanını düzenli olarak koruyun ve kirlilikten arındırma ekipmanı sağlayın