# 4 | L şeklindeki batardo | Köprü yığını üzerinde destek

Bir ya da birçok yığın ile yapılar için tipik kurulumdur.

Topraktan başlayın ve aşağıdakileri sağlayarak yığını yukarıdan aşınız:

  • Köprünün tentesine karşı sızdırmazlığı sağlamak için yeterli bir baraj yüksekliği
  • Barajın geçişini sağlamak için destekler arasında bir yeterli açıklık.
" Esnek Water-Gate © batardoları. Bir köprü ayağı tarafından desteklenen L şeklindeki bir kurulum şeması. Vaka # 4"

Akışın eğimine ve kuvvetine göre, köprünün akış aşağısına ikiz bir kurulum öngörülebilir.
Bu durumda, seçilen yığın aşılmaz ve baraj başlangıç toprağının karşısında olan tentenin üzerine sabitlenir.

" Esnek Water-Gate © batardoları. L girişinde ve çıkışında bir köprü ayağı desteğiyle ikili kurulum şeması Düşük eğim. Vaka # 4bis"
" Nehir çalışıyor. Esnek Water-Gate © batardoları. Aşağı yönde L şeklindeki kurulum. Meme, bir akışın saptırılması."
Nehir çalışıyor. Esnek Water-Gate © batardoları. L şeklindeki kurulum yukarı yönde. Meme, bir akışın saptırılması.
" Nehir çalışıyor. Esnek Water-Gate © batardoları. Meme, bir akışın saptırılması."