# 3 | Nehir / su alma kanalının bir dalını engelleyin

İlke: nehrin ana kolunu veya ikincil kolunu bloke edin

Dikey tip bir kurulumdur (durum # 1), basitleştirilmiş (boru hattı olmadan bankalara dik olarak konumlandırılmış batardo).
Yukarı akış, serbest kalan nehrin kolundan geçer.

Alüvyonun kurulum alanından çıkarılması önemlidir.

Su seviyesi önemliyse, nehrin kolu üzerinde derinliğin en düşük olduğu bir yer bulmaya çalışın.

Akıntının hızı yüksekse, kurulumu kolaylaştırmak için nehir kolundaki akışın mümkün olduğunca kısıtlanması tavsiye edilir (cumba, tahta kalas, big-bag).

koferdamlar Nehir boru hattı