Bir köprü yığının üzerine destekli kurulum | Kısımlı çalışmalar

Bir ya da birçok yığın ile yapılar için tipik kurulumdur. Topraktan başlayın ve aşağıdakileri sağlayarak yığını yukarıdan aşınız:

  • Köprünün tentesine karşı sızdırmazlığı sağlamak için yeterli bir baraj yüksekliği
  • Barajın geçişini sağlamak için destekler arasında bir yeterli açıklık.
Köprü iskele üzerinde Nehir batardo

Akışın eğimine ve kuvvetine göre, köprünün akış aşağısına ikiz bir kurulum öngörülebilir. Bu durumda, seçilen yığın aşılmaz ve baraj başlangıç toprağının karşısında olan tentenin üzerine sabitlenir.

batardo memba ve mansap köprü ayakları üzerinde yüklü
batardo u nehir yatağı paralel

Üst cihaz

memelerin kurutulması

Üst cihaz

sandık meme nehir yerine

Alt cihaz

nehri üzerinde koferdam nozulları

Alt cihaz