Su akışında dik batardo kurulum | Zayıf eğim

Zayıf eğim halinde, kurutulacak bölgenin yukarı akışına ve aşağı akışına iki esnek batardonun yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Aşağı akış batardosu daha zayıf yükseklikte olabilir.

Batardolar, şişirilebilir batardonun basınçlandırılmasına kadar her türlü kaymayı önlemek için ön kenarın metal halkalarına kazıklar yardımıyla demirlenmektedir.

Çalışma bölgesinin pompalanmasıyla kurutulması.

batardo nehri kanalı aşağı akış yukarı yükleme

Manevra

Toprağın üzerine hazırlama
Esnek batardıları açın, konuşlandırın ve birbirlerine bağlayın.

Nehir üzerinde konumlandırma
Eğer tek bir batardonun uzunluğu yeterli ise, su akışının arasından doğrudan açınız. Aksi takdirde, önceden bağlanmış batardoları ön kenarı suyun dışında tutarak su akışı arasından çekiniz. Uçların toprağın üzerine çıkmasına dikkat ederek batardoyu merkezleyin.

Daldırma
Ön kenarı suyun dibine daldırın.
Batardonun basınçlandırılmasına kadar ön kenarın üzerinde ayakta durun.

Balast
Ön kenarı ağırlık torbalarıyla ya da su akışında alınan taşlarla donatın.

Güvenlik
Eğer toprak dikey ise, sökülebilir batardonun uçlarını suyun içerisine geri düşmemeleri için bağlayınız.

batardeau pour assèchement et canalisation d'une rivière pour nettoyage de buses batardeau positionnement sur cours d'eau batardeau en parallèle rivière pour assécher berge et travaux de renaturation batardeau déploiement en rivière batardeau en angle dans une rivière pour assécher une berge installer des buses batardeau sur fond sableux en rivière batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau installé parallèlement au courant de la rivière pour assécher une buse batardeau water-gate en rivière batardeau pour dévier une rivière et assécher une pile de pont pour réfection batardeau pour assèchement complet de rivière